venerdì 12 agosto 2011

CALIFORNIA OUT OF THE DRAWER - POLA STORY
Polaroid photography: Michele De Andreis
Art direction: Gianluca Gabrielli